DSC03969.jpgDSC03968.jpg

CD的封面和封底

DSC03971.jpgDSC03972.jpg 

CD上都有寶貝的肖像&11頁精美相本

CD1是高解析度照片&縮圖(140組);CD2是MV影音光碟

 

這樣子要花費6500個大洋喔~~~

有興趣的媽媽,再留言給我~~~

 

 

柏凱縮圖--0001.jpg 

柏凱縮圖--0002.jpg

 

柏凱縮圖--0003.jpg      柏凱縮圖--0004.jpg

 

 

柏凱縮圖--0005.jpg  柏凱縮圖--0006.jpg

柏凱縮圖--0007.jpg

柏凱縮圖--0008.jpg柏凱縮圖--0009.jpg

 

柏凱縮圖--0010.jpg

柏凱縮圖--0011.jpg

 

  柏凱縮圖--0012.jpg

柏凱縮圖--0013.jpg柏凱縮圖--0014.jpg

柏凱縮圖--0015.jpg

柏凱縮圖--0016.jpg

柏凱縮圖--0017.jpg

柏凱縮圖--0018.jpg柏凱縮圖--0019.jpg

柏凱縮圖--0020.jpg

柏凱縮圖--0021.jpg

柏凱縮圖--0022.jpg

柏凱縮圖--0023.jpg柏凱縮圖--0024.jpg

柏凱縮圖--0025.jpg柏凱縮圖--0026.jpg

柏凱縮圖--0027.jpg  柏凱縮圖--0028.jpg

柏凱縮圖--0029.jpg柏凱縮圖--0030.jpg柏凱縮圖--0031.jpg

柏凱縮圖--0032.jpg

柏凱縮圖--0033.jpg

柏凱縮圖--0034.jpg

柏凱縮圖--0035.jpg柏凱縮圖--0036.jpg

柏凱縮圖--0037.jpg

柏凱縮圖--0038.jpg柏凱縮圖--0039.jpg  

 

柏凱縮圖--0040.jpg柏凱縮圖--0041.jpg  

 

柏凱縮圖--0042.jpg柏凱縮圖--0043.jpg  

 

柏凱縮圖--0044.jpg

柏凱縮圖--0045.jpg

柏凱縮圖--0046.jpg柏凱縮圖--0047.jpg

柏凱縮圖--0048.jpg柏凱縮圖--0049.jpg  柏凱縮圖--0050.jpg柏凱縮圖--0051.jpg

柏凱縮圖--0052.jpg

柏凱縮圖--0053.jpg柏凱縮圖--0054.jpg

柏凱縮圖--0055.jpg

柏凱縮圖--0056.jpg柏凱縮圖--0057.jpg

柏凱縮圖--0058.jpg

柏凱縮圖--0059.jpg  柏凱縮圖--0060.jpg    柏凱縮圖--0061.jpg

柏凱縮圖--0062.jpg柏凱縮圖--0063.jpg

柏凱縮圖--0064.jpg

柏凱縮圖--0065.jpg

柏凱縮圖--0066.jpg

柏凱縮圖--0067.jpg柏凱縮圖--0068.jpg

柏凱縮圖--0069.jpg柏凱縮圖--0070.jpg 

柏凱縮圖--0071.jpg柏凱縮圖--0072.jpg柏凱縮圖--0073.jpg

柏凱縮圖--0074.jpg柏凱縮圖--0075.jpg

 

柏凱縮圖--0076.jpg  柏凱縮圖--0077.jpg

柏凱縮圖--0078.jpg

柏凱縮圖--0079.jpg柏凱縮圖--0080.jpg柏凱縮圖--0081.jpg柏凱縮圖--0082.jpg柏凱縮圖--0083.jpg柏凱縮圖--0084.jpg

柏凱縮圖--0085.jpg柏凱縮圖--0086.jpg

柏凱縮圖--0087.jpg柏凱縮圖--0088.jpg

柏凱縮圖--0089.jpg柏凱縮圖--0090.jpg 

柏凱縮圖--0092.jpg

柏凱縮圖--0091.jpg  柏凱縮圖--0093.jpg

柏凱縮圖--0094.jpg

柏凱縮圖--0096.jpg柏凱縮圖--0097.jpg

柏凱縮圖--0098.jpg柏凱縮圖--0100.jpg  柏凱縮圖--0103.jpg柏凱縮圖--0105.jpg柏凱縮圖--0106.jpg柏凱縮圖--0107.jpg柏凱縮圖--0108.jpg柏凱縮圖--0109.jpg柏凱縮圖--0110.jpg柏凱縮圖--0111.jpg柏凱縮圖--0112.jpg柏凱縮圖--0113.jpg柏凱縮圖--0114.jpg柏凱縮圖--0115.jpg柏凱縮圖--0116.jpg  柏凱縮圖--0117.jpg柏凱縮圖--0118.jpg柏凱縮圖--0119.jpg柏凱縮圖--0120.jpg柏凱縮圖--0121.jpg柏凱縮圖--0122.jpg柏凱縮圖--0123.jpg柏凱縮圖--0124.jpg柏凱縮圖--0125.jpg柏凱縮圖--0126.jpg柏凱縮圖--0127.jpg  柏凱縮圖--0128.jpg柏凱縮圖--0129.jpg柏凱縮圖--0130.jpg柏凱縮圖--0131.jpg

柏凱縮圖--0132.jpg柏凱縮圖--0133.jpg

柏凱縮圖--0134.jpg

柏凱縮圖--0135.jpg柏凱縮圖--0136.jpg

柏凱縮圖--0137.jpg柏凱縮圖--0138.jpg  

全站熱搜

胖弟就是我 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()